Gyorshírek

Bejelentkezés

Sok emberben felmerül a kérdés: „Miért kell a repülést jogilag szabályozni”? Főleg azok számára, akik a siklórepülésben a szabadságot, a kötetlenséget látják.

Hazánkban jelenleg (2000. ápr.10.) 475 siklóernyőst tartanak nyilván. Ehhez hozzá kell számítani a sárkányosokat – tekintettel arra, hogy Ők is ugyanazokat a starthelyeket használják – valamint azt, hogy siklórepülő táborunk dinamikusan fejlődik.

Tekintettel arra, hogy a levegőben nehéz táblákat elhelyezni, a légiközlekedést más - egyedi módon szabályozzák. A szabályozás az „elmúlt 50 évben” a hadsereget a katonai légiközlekedést preferálta. Az új magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24. ) KHVM-HM-KTM együttes rendelete már elsősorban a polgári légiközlekedést veszi alapul. Ez az új rendelet – bár nehezen érezhető módon – javította a mi repülési lehetőségeinket is.

A LÉGTÉR

A légterek meghatározásánál egyrészt megadják a légtérnek a föld felszínén látható vetületét (oldalhatár É-K koordinátákkal ) valamint a tengerszinti alsó és felső határait. (lábban és méterben is). A különböző légterek átfedik egymást, továbbá léteznek ideiglenes légterek. Érdemes beszerezni (LRI-től, vagy az MRSZ-től) Magyarország ICAO térképét, ami tartalmazza a légterek legfontosabb adatait, valamint földrajzi kiterjedésüket. A repterek – a hozzájuk tartozó – légterekben külön szabályokat vezethetnek be.

Idegen, nem ismert helyen történő repülés megkezdése előtt mindenképpen tájékozódj a légterekről és érdeklődj a helyi sporttársaknál a speciális szabályokról. Ha nincsenek helyiek és egy repülőtér közelében akarsz repülni, akkor előtte látogasd meg a reptér vezetőjét, és tájékozódj a helyi légtérszabályokról.

Sok esetben –mint például a HHH-n– a lejtőrepülésnek is külön helyi szabályai vannak.

A magyar légtér határa megegyezik a Magyar Köztársaság országhatárával, azaz magyar légtér az egész ország feletti terület. De nem lehet mindenütt repülni. Alapvető felosztás a légtér ellenőrzött és nem ellenőrzött légtérre való felosztása. Különbség, hogy az ellenőrzött légtérben a repüléshez külön (ATC ) engedély szükséges, míg a nem ellenőrzött légtérben nem szükséges. A másik felosztás szerint: tiltott – veszélyes – korlátozott – és időszakosan korlátozott légtereket különböztetünk meg. 

Ellenőrzött légterek

 1. a repülőtéri irányító körzet, amely polgári (CTR) vagy katonai (MCTR) körzet;
 2. közelkörzeti irányítói körzet, amely polgári (TMA) vagy katonai (MTMA) körzet;
 3. egyéb irányítói körzet (CTA). ) A közelkörzeti irányítói körzet alsó határa a földrajzi viszonyoknak és a légiforgalomnak megfelelően változik, de sehol sem alacsonyabb 200 m-nél a terep felszíne felett.
 4. A repülőtéri irányító körzet ellenőrzött légtere a föld vagy a víz felszínétől egy meghatározott felső magasságig terjed. Felső határa megegyezik az adott repülőtéri irányító körzet feletti ellenőrzött légtér alsó határával.
 5. Az állami légijármű által igénybe vett időszakosan korlátozott légtér az üzemelési ideje alatt ellenőrzött légtérnek minősül.
 6. Az egyéb irányítói körzet alsó határa a Budapest Repüléstájékoztató Körzetben (Budapest FIR) egységesen 9500' (2900 m) AMSL.

Minden egyéb légtér nem ellenőrzött légtérnek minősül.

Tiltott légtér

A tiltott légterekben a légiközlekedés állandó jelleggel TILOS! (Felsorolásukat lásd a táblázatban)

Veszélyes légtér

A veszélyes légterekben, azok közzétett üzemideje alatt, légiközlekedési tevékenységet tervezni - a tevékenységben részt vevő légijárművek repüléseit kivéve - tilos. Az üzemidő alatt a veszélyes légtérben csak az illetékes légiforgalmi szolgálati egység engedélyével lehet repülni. Légiközlekedésre veszélyes tevékenység az érintett légtérben, annak közzétett üzemelési idején kívül nem folytatható. Ilyen légtér pl.: a katonai lőtér és környéke.

Korlátozott légtér

A korlátozott légtér igénybevételére a légiközlekedési hatóság ad engedélyt.

Időszakosan korlátozott légtér ( ATS )

Azt az állami repülési feladatot, amely a feladat jellege vagy az abban részt vevő légijárművek száma vagy jellemzői miatt veszélyt jelenthet az adott repülési tevékenységben részt nem vevő egyéb légijárművek számára, időszakosan korlátozott légterekben (TSA) kell végrehajtani. Az időszakosan korlátozott légtérben katonai repülésirányító szolgálatot kell működtetni. Egyéb légijármű az üzemidő alatt a légteret csak az illetékes katonai légiforgalmi irányító egység engedélyével veheti igénybe. Az időszakosan korlátozott légtérben, annak működése idején biztosítani kell a kényszerhelyzetben lévő, kutató-mentő, valamint sürgős betegszállítást végző repülések elsőbbségét.
A repüléssel kapcsolatos kötelezettségek


Azonosító

A légiközlekedésben olyan repülőeszköz vehet részt amely felségjellel és lajstromjellel, illetőleg jogszabályban meghatározott egyéb azonosító jelzéssel rendelkezik. A lajstromozásra nem kötelezett polgári légijárművekről (ide tartoznak a sárkányrepülők és siklóernyősök ) a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A légiközlekedési hatóság a bejegyzésről kérelemre igazolást ad. A nyilvántartás az MRSZ-en keresztül történik. Az ernyőre nyilvántartási számot jól láthatóan kell elhelyezni. A nyilvántartási számot (két betű 3 szám kombinációban pl. KK 134) annak a klubnak a műszaki vezetője adja ki, amelyik pilótája Magyarországon először üzembe helyezi az ernyőt. Az azonosítókat az MRSZ tartja nyílván. Az ernyő a tulajdonosváltozástól függetlenül megtartja a nyilvántartási számát.

A számot (2 betű 3 szám ) 25 cm nagyságú 5 cm szárvastagságú méretben kell az ernyőn elhelyezni.

Üzemben tartó jogosítással nem csak az MRSZ rendelkezik. ( Üzemben tartó pl.: honvédség, MALÉV, stb. )

Pilóta jogosítvány

További feltétele a légiközlekedésnek, hogy a légijármű vezetője a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság által kiadott szakszolgálati engedéllyel rendelkezik. Siklórepülők esetében ez a szakszolgálati engedély megfelel a pilóta jogosításnak. Ez a feltétel nem vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-növendék által vezetett légijárműre. A pilótajogosítványt erre felhatalmazott siklóernyős oktatók állíthatják ki. Ezeknek az oktatóknak a listáját szintén az MRSZ tartja nyilván.

A pilótajogosítványt több fokozatban adják ki. Magyarországon az A,B,C három fokozatot használják, tőlünk nyugatra a FAI CIVL PARA PRO 1,2..5 fokozatú pilótaminősítés terjedt el.

A - alapfokú végzettség (PARA PRO 1-3)

B - középfokú végzettség (PARA PRO 4)

C - oktató/berepülő (PARA PRO 5)

Közelítően azt lehet mondani, hogy az A,B,C jogosítvány a DHV 1, 2, 3 ernyők kezeléséhez illeszkedik (DHV3-as ernyőhöz C jogosítás illik).

A különböző pilótaminősítésekhez az alábbi gyakorlati vizsgát kell teljesíteni, amelyet a klub vezetőpilótájának jelenlétében (az üzemeltető MRSz előzetes értesítése mellett) kell megtartani:

A - alapfok A végrehajtás módja: a növendék a repülési naplóval jelentkezik a klub (szakosztály) vezetőpilótájánál és vizsgázási szándékát bejelenti. A növendék a vezetőpilóta jelenlétében minimum két felszállást végez legfeljebb 50m szintkülönbségű starthelyről.

A végrehajtás követelményei: A növendék a felszállásokat önállóan, útmutatás nélkül hajtsa végre, repülés közben S-seljen, és egy 50m átmérőjű célkörben szálljon le, talpán maradva.

B - középfok A vizsgázás feltételei

 • legalább 30 repülés min. 50 m föld feletti magassággal.
 • minimum 5 óra összes repült idő
 • legalább 3 hónappal előbbi eredményes "A" vizsga
 • ismételt repülési szabályzat és elméleti repüléstechnikai vizsga a veszélyhelyzetek megoldásáról, illetve Verseny és sportszabályok vizsga.

A feltételek megléte esetén a vezetőpilóta tetszése szerinti sorrendben és mennyiségben a következő feladatokat tűzheti ki :

 • repülés kis- és nagy sebességgel,
 • egymást követő l80 fokos fordulók,
 • 360 fokos forduló, és fordulóváltás,
 • fülcsukás, féloldalas ernyőbecsukódás kivédése
 • leszállás a kijelölt célponttól mért 25 m sugarú körön belül, szabályosan kilebegtetve.

C - oktató/berepülő vizsga

 • a B vizsga teljes anyaga
 • negatív kanyar bemutatása
 • full stall végrehajtása
 • mentőernyő használata

Légtér engedély

Az ellenőrzött légtérben történő repülésekhez – ide tartozik az ideiglenesen ellenőrzött légtér is működése alatt - légiforgalmi irányítói engedély szükséges. Ez a szabály vonatkozik a sportrepülő terekre is. A repterek a légterük használatát speciális vizsgához köthetik. Ilyen vizsga kell például a HHH-n is

Üzemben tartási engedély

Üzemben tartási engedély szükséges: a polgári légijármű, a repülőtér, a földön telepített légi navigációs berendezés üzemben tartásához. Nem kell viszont üzemben tartási engedély a természetes személy tulajdonát képező, kizárólag magáncélra használt polgári légijármű üzemben tartásához.

Légialkalmassági bizonyítvány

A légijármű rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát az első üzembe helyezése előtt egyedileg is kötelesek megvizsgálni és alkalmasságát tanúsítvánnyal bizonyítani (ez esetünkben a törzskönyv). Ha a légijármű az üzemben tartás során nem felel meg a légialkalmasság követelményeinek, akkor az a bizonyítvány érvényességi idején belül sem üzemeltethető. A légialkalmassági bizonyítványnak tartalmaznia kell a légijármű tulajdonosának és üzemben tartójának nevét, a légijármű azonosítására szolgáló adatokat (típus, lajstromjel, gyártási szám), az alkalmazás célját és a bizonyítvány érvényességének határidejét. A légijárműnek a két légiközlekedési hatósági vizsgálata közötti folyamatos légialkalmasságának fenntartásáról az üzemben tartó gondoskodik. A légialkalmassági igazolást a siklóernyős klub műszaki vezetője állítja ki (annak a klubnak a műszaki vezetője, amelynek a tagja először helyezi Magyarországon üzembe a siklóernyőt)

Felelősségbiztosítás

A polgári repülőtérre, valamint a magyar légijármű lajstromba bejegyzett, továbbá a magyar tulajdonban lévő, lajstromozásra nem kötelezett polgári légijárműre - a harmadik személynek okozott kár megtérítése céljából - felelősségbiztosítást kell kötni. Ezt a gyakorlatban az MRSZ központilag szokta intézi, és a biztosítási díjat az MRSZ tagsággal együtt szoktuk befizetni (természetesen más megoldás is elképzelhető).

A légiközlekedési balesetek bejelentése

Ha a Magyar Köztársaság területén, illetve a magyar légtérben a repülés tartama alatt légijárművet baleset ér, légijármű eltűnik, a légiközlekedés szabályainak megsértése miatt súlyos - 8 napon túl gyógyuló - testi sérülés vagy halál következik be ( légiközlekedési baleset), azt haladéktalanul be kell jelenteni és ki kell vizsgálni. Aki légiközlekedési balesetet észlel, köteles azt haladéktalanul a rendőrhatóságnak bejelenteni. A rendőrhatóság haladéktalanul értesíti azokat a szerveket, amelyeknek feladatkörébe tartozik a baleset következtében veszélybe került személyek részére segítség nyújtása, illetve az élet- és a vagyonbiztonság védelme. A légiközlekedési balesetet a légijármű üzemben tartója haladéktalanul jelenteni köteles a légiközlekedési hatóságnak, illetve a katonai légügyi hatóságnak. Vizsgálni kell azokat a légiközlekedési balesetet nem okozó eseteket is, amelyek a légiközlekedés biztonságát veszélyeztették (a továbbiakban: rendkívüli repülőesemények). A szakmai vizsgálatot a légiközlekedési hatóság végzi. A rendkívüli repülőesemények szakmai vizsgálatát - ha az esemény közvetlenül nem veszélyeztette a légiközlekedés biztonságát - jogszabály a légijármű üzemben tartójának hatáskörébe utalhatja.

Légiközlekedési szabályok


Bevezetés

Nem kell megrettenni az alábbiakban olvasható jogszabályízű szövegtől. Ha egy kicsit belegondolunk, mindjárt nem tűnnek olyan bonyolultnak a légiközlekedési szabályok.

Pongyolán fogalmazva: mindig jobbra kell tartanunk, de értelemszerűen ha a velünk szembe jövő jobb oldalán ott a hegy akkor nem várhatjuk el tőle, hogy ő jobbra menjen. Az alattunk levőnek is elsőbbséget kell adnunk, azaz figyelni kell rá, ami azért nagyon fontos, mert a termik alulról jön, ezért az alattunk levőt kezdi el először emelni, és ha erre nem figyelünk akkor a balesetveszély mellett az emelésről is lemaradhatunk. Na de lássuk precízebben mindezt.

Felelősség a repülési szabályok betartásáért

A légijármű parancsnoka felelős a légijárműnek a repülési szabályok szerinti üzemeltetéséért, akár maga vezeti azt, akár nem.

Valamely repülés megkezdése előtt a légijármű parancsnokának meg kell ismernie a tervezett repülésre vonatkozó összes rendelkezésre álló tájékoztatást. Gondosan tanulmányozni kell a rendelkezésre álló meteorológiai jelentéseket, valamint előrejelzéseket, és megfelelő változatot kell kidolgozni arra az esetre, ha a repülés nem hajtható végre a terv szerint (pl. kényszerleszállóhely).

Senki sem vezethet légijárművet, vagy nem tevékenykedhet valamely légijármű hajózó személyzetének tagjaként, aki szeszes ital, kábítószer vagy olyan gyógyszer hatása alatt áll, amely cselekvőképességét csökkenti.

Kitérési szabályok

Amikor két légijármű szembetartó, vagy közel szembetartó irányon közeledik egymáshoz és összeütközési veszély áll fenn, mindkettő köteles irányától jobbra kitérni.

Amikor két légijármű összetartó irányon és hozzávetőleg azonos magasságon repül, az a légijármű köteles kitérni, amelyik a másikat jobbról látja, kivéve a következőket:

 • a levegőnél nehezebb hajtóművel rendelkező légijármű köteles utat adni valamennyi hajtómű nélküli légijárműnek;
 • a levegőnél könnyebb, hajtóművel rendelkező légijármű köteles kitérni valamennyi hajtómű nélküli légijárműnek,
 • a levegőnél nehezebb hajtómű nélküli légijármű köteles kitérni a levegőnél könnyebb hajtómű nélküli légijárműnek;
 • hajtóművel működő légijármű köteles kitérni annak a légijárműnek, amely láthatólag más légijárművet, vagy tárgyat vontat.

Az előzés alatt álló légijármű jogosult a változatlan irányt repülésre, míg az előzést végző légijárműnek emelkedő, süllyedő, vagy vízszintes repüléskor egyaránt jobbra történő kitéréssel kell biztosítania a másik légijármű útját. A két légijármű viszonylagos helyzetében a továbbiakban bekövetkező semmilyen változás sem mentesíti az előzést végző légijárművet ezen kötelezettsége alól, mindaddig, amíg a másik légijárművet teljesen meg nem előzte és útját szabaddá nem tette.

A levegőben lévő, vagy a földön üzemelő légijárműveknek utat kell adniuk a leszálló légijárműveknek

Ha két, vagy több levegőnél nehezebb légijármű közeledik leszállás céljából valamelyik repülőtérhez, a nagyobb magasságon lévő légijármű köteles utat adni az alacsonyabb magasságon lévő légijárműnek Egy leszállóban lévő légijármű elé vágni tilos.

Amennyiben valamely légijármű vezetőjének tudomására jut, hogy egy másik légijármű kényszerleszállást hajt végre, köteles annak utat engedni.

A munkaterületen guruló légijárműnek utat kell engednie a felszálló, vagy leszállni készülő légijárműnek.

A repülőtéren, vagy annak közelében működő légijármű köteles:

 • figyelni a repülőtéri forgalmat a repülések biztonságának fenntartása érdekében;
 • a többi működő légijármű által követett forgalmi eljáráshoz igazodni, ha le kíván szállni, ellenkező esetben azt kikerülni;
 • a leszállásnál és a felszállás után minden fordulót balra végrehajtani, hacsak más utasítást nem kapott; és
 • a fel- és leszállást széllel szemben végrehajtani, hacsak biztonsági, futópálya kialakítási, vagy légiforgalmi okokból eltérő irány nem előnyösebb.

A repülőtéri irányító körzetekben, forgalmi tájékoztató körzetekben és repülőtéri forgalmi körzetekben működő légijárművek kötelesek a kijelölt rádiófrekvencián állandóan figyelni, és rádió-összeköttetést létesíteni a repülőtérrel. Ha ez nem lehetséges, ügyelniük kell látjelek útján adott utasításokra.

Találkozási szabályok

 • Szembetalálkozás esetén a két repülőeszköz jobbra köteles egymásnak kitérni. Alányomással vagy fölérepüléssel kitérni tilos!
 • Forduló közben előzés mindig csak a külső oldalon történhet.
 • Repülési irány kereszteződése esetén mindig a jobbról érkező repülőeszköznek van elsőbbsége.
 • Körözés esetén az azonos emelőáramban tartózkodó repülőeszközök körözési iránya csak azonos lehet. A később odaérkező repülőeszköz a már kialakított körözési irányt köteles felvenni.
 • Elsőbbségadásra kötelezett az a repülőeszköz, amely a másik repülőeszköz látási holtterében repül.
 • Kettős holttérhelyzetet létrehozni tilos

Követési, megközelítési szabályok

 • A repülőeszközök egymás 30 méternél jobban sem vízszintesen, sem függőleges irányban nem közelíthetik meg.
 • Körözésben a hátulról és felülről érkező repülőeszköz köteles az előírt megközelítési távolságot minden irányban fenntartani s az előtte haladó repülőeszközt csak úgy előzheti meg, ha azt a repülésben nem zavarja, továbbá kisebb sugarú kört nem repülhet
 • Amikor azonos magasságban több repülőeszköz köröz, akkor azok koncentrikus körön kötelesek elhelyezkedni, tartva a kötelező követési megközelítési távolságot
 • Ha a repülőeszközök között a távolság betartásával a kör bezárul, akkor oda további repülőeszköznek besorolni tilos!
 • A távolságok betartásáért a hátulról és felülről közlekedő nagyobb sebességű repülőeszköz vezetője a felelős.
 • 50 méter magasság alatt 360 fokos fordulót megkezdeni, vagy 45 foknál nagyobb bedöntésű fordulót végrehajtani tilos!

Lejtőrepülési szabályok

 • Lejtőrepülésnél mindig annak a repülőeszköznek van előnye, amelyik a lejtőt jobbról látja, tehát jobb fordulóval az a repülőeszköz köteles kitérni, amelyik a lejtőt balra látja.
 • Lejtőn 45 foknál nagyobb bedöntésű fordulót végrehajtani tilos!
 • Lejtőrepülés közben lejtőnívó alatt körözni tilos, ha fennáll annak a lehetősége, hogy a repülőeszköz a lejtőt vagy másik repülőeszközt 50 méternél jobban megközelít:
 • Ingavonalra (a lejtőrepülésnél előírt vonalra) történő besorolásnál az ingavonalon tartózkodó repülőeszköznek van előnye.
 • Az ingavonal külső száráról a jobb forduló előtt csak akkor szabad keresztezni, ha az előbbre lévő, jobb fordulót végző repülőeszköz a lejtőtől 90 foknál kisebb szögben fordult el.
 • A repülés végrehajtójának ismernie kell az ingavonal tereptárgyakhoz rögzített nyomvonalát.
 • Ingavonalon a lejtő felé fordulót végrehajtani tilos!

A repülés különleges esetei

 • A repülés különleges esetei közé tartoznak mindazon esetek, körülmények, melyeknél a repülés biztonsága csökken, vagy meghiúsul.
 • Elhárított különleges esetet - ha az nem is járt következménnyel - a repülés végrehajtója, vezetője és észlelője köteles üzemeltetőnek jelenteni.
 • Minden olyan esetben, amikor a repülés végrehajtását vagy más személyt illetve a repülés biztonságát veszély fenyegeti, mindent el kell követni a baleset megelőzésére, vagy következményeinek hatékony elhárítása érdekében,
 • Ha a repülőeszköz valamely szerkezeti része repülés közben megsérült, vagy a levegőben bárkivel összeütközött, de a vezetője a szerkezeten nem észlelt sérülést a repülést minden esetben a lehető legrövidebb időn belül (a hirtelen mozdulatokat kerülve) be kell fejezni és a lehető legkedvezőbb körülmények között le kell szállni.

Egy eredeti élménybeszámoló Kátai Csabától (26 július 1999):

Üdv mindenkinek!

Elég hosszúra sikerült a levelem, de kérek mindenkit, hogy olvassa el.

Szerintem érdemes.

Az elmúlt vasárnap "személyében" újabb érdekes óbudai napot tudhatunk magunk mögött. Tulajdonképpen örülhetünk, hogy senki nem sérült meg. A "szokásos" fára szállásokról, vészleszállóba landolásokról, stb. nem beszélnék. Ami számomra a legfelháborítóbb és életveszélyes volt: a szabályok be nem tartása (jobbkéz, termikcsavarás, lejtőzés, stb.) és az abszolút gyakorlatlan pilóták (?) repülési kísérletei.

Azt hiszem elég sokan voltak szemtanúi az egyik FreeX-es hölgy karamboljainak. Már a startkor felfigyeltünk rá a haverokkal, mert eléggé "érdekesen" indult el. Sajnos az első; ütközéskor engem talált el, iszonyú nagy mázlim volt, hogy 30 méteren nem kötött masnit az ernyőmre és nem is akadt bele. Nekem a hátam mögött volt a hegy, az ernyőm párhuzamosan állt a gerinccel. Ő; majdnem 90°-ban balról jött (kicsit elölről), valamint neki szemmagasságban volt kb. a belépőm ütközéskor. Én ugyebár nem láthattam őt a saját ernyőmtől, de a tömegre való tekintettel én is inkább a jobbkéz-szabály betartására ügyeltem, azaz a másik irányba nézegettem inkább. Rendes volt, mert "Ááááááááááááá! Vigyázz!" sikoltást hallatott, kb. fél másodperccel az ütközés előtt. Épphogy felnéztem, megijedni már nem volt időm.

Végigsúrolta a belépőmet a közepétől jobbra, majd eltűnt a látómezőmből. Én még lejtőztem egy kört, aztán elmentem leszállni. Az utánam landolók mondták, hogy a hölgy egy másik FreeX-essel is ütközött, kb. 80 méter magasan, összegabalyodtak, majd lepörögtek a fákig. De állítólag pár perc múlva már hajtogattak, talán nem lett semmi bajuk.

A napot számomra betetőzte az, hogy a leszállóban elkezdtem beszélgetni egy számomra ismeretlen sráccal az ütközésről. Valahogy ráterelődött a szó a srácra és kiderült, hogy ez volt élete 3. magas startja (vasárnap délutáni óbudai tömegben, oktató nélkül). Ez nem is lett volna gond, de előtte csak egy hétvégét repült Kesztölcön, ez saját elmondása szerint kb. 7-8 startot jelent. Ja, és volt 2 csörlése is. "A" vizsgája nincs, "majd egyszer megcsinálom..." Itt most egy Nova-t próbálgatott (a típusát sajna elfelejtettem), mert az épp eladó, de amikor megkérdeztem, hogy hányas DHV-ja van az ernyőnek, megkérdezte, hogy mi az a DHV? Megkérdeztem végezetül azt is, hogy melyik iskolában tanul(t?), de a választ itt nem írom le. Akit nagyon érdekel, küldjön privát levelet.

A történtek után egy biztos számomra: tömegben nem érdemes elstartolni. Nincs az az élvezetes repülés, amelyikért érdemes lenne nemhogy meghalni, de még csak megsérülni sem. Arról nem is beszélve, hogy jó, jó, az ember összetöri magát, akkor csak magát hibáztathatja. De mi van akkor, ha miattam másvalaki is megsérül? Erre gondoljunk mindig, ha többen repülünk egyszerre.

Elnézést kérek a tapasztalt öreg rókáktól, hogy én, az alig egy éve repkedő ilyen levelet merek írni, de talán van valami értelme. És különben is: akinek nem inge, ne vegye magára...

Jó repülést és jó leszállást kívánok mindenkinek!

 

Kátai Csaba

 

 

Tiltott légterek táblázata

Azonosító/ típusa Neve/oldalhatárai Felső/alsó határa Korlátozás/veszély
LH–P1 Paks
3 km sugarú kör a 463503,56É 0184954,19K középpont körül
FL195 (6000 m STD) GND Atomerőmű.
LH–P2 Csillebérc
0,5 km sugarú kör a 472923,14É 0185707,86K középpont körül
6600' (2000 m) AMSL GND Kutató atomreaktor.Korlátozott légterek táblázata

LH–R1 Budapest
5 km sugarú kör a 473003,14É 0190153,81K középpont körül
5500' (1650 m) AMSL GND A légiközlekedési hatóság engedélyével vehető igénybe.
LH–R2 Berhida
2 km sugarú kör a 470703,18É 0180554,38K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R3 Balatonfüzfő
2 km sugarú kör a 470503,19É 0180254,41K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára. Zajérzékeny.
LH–R4 Zalaegerszeg
1 km sugarú kör a 464853,14É 0165055,04K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R5 Répcelak
2 km sugarú kör a 472507,84É 0170054,80K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R6 Százhalombatta
2 km sugarú kör a 471803,22É 0185253,96K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R7 Budaörs
0,6 km sugarú kör a 472603,16É 0185743,87K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R8 Kazincbarcika
2 km sugarú kör a 481403,11É 0204052,79K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R9 Tiszaújváros
3 km sugarú kör a 475603,29É 0205952,80K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára. Zajérzékeny.
LH–R10 Hajdúszoboszló
5 km sugarú kör a 473153,53É 0212252,84K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R11 Tiszavasvári
1,5 km sugarú kör a 475703,34É 0212152,66K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R12 Sajóbábony
1,5 km sugarú kör a 481003,14É 0204252,81K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R13 Nyergesújfalu
2,5 km sugarú kör a 474552,92É 0183343,93K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R14 Algyő
3 km sugarú kör a 462003,82É 0201253,70K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R15 Dunaújváros
2 km sugarú kör a 475703,40É 0185554,05K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R16 Szolnok–Tószeg
2 km sugarú kör a 470803,50É 0200753,48K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R17 Debrecen
0,5 km sugarú kör a 473703,53É 0213652,72K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R18 Szank
0,3 km sugarú kör a 463303,67É 0193953,85K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R19 Tófej
0,2 km sugarú kör a 464003,21É 0164745,11K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R20 Hort–Csány
0,5 km sugarú kör a 474103,19É 0194743,40K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R21 Nyíregyháza
0,5 km sugarú kör a 475653,41É 0214352,53K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R22 Pét
2 km sugarú kör a 471003,16É 0180824,34K középpont körül
7500' (2300 m) AMSL GND 250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.
LH–R23 Devecser
2 km sugarú kör a 470433,09É 0172254,72K középpont körül
2500' (750 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R24 Kaposvár
2 km sugarú kör a 462403,50É 0174454,71K középpont körül
2500' (750 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R25 Ságváriliget
0,5 km sugarú kör a 473103,13É 0185733,85K középpont körül
3000' (900 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R26 Tatárszentgyörgy
2 km sugarú kör a 470503,41É 0192653,78K középpont körül
3000' (900 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R27 Hernád
2 km sugarú kör a 471003,38É 0192753,75K középpont körül
2500' (750 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R28 Recsk
2 km sugarú kör a 475633,13É 0200623,15K középpont körül
3000' (900 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R29 Nyírtelek
2,5 km sugarú kör a 480103,36É 0213752,54K középpont körül
2500' (750 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.
LH–R30 Hajdúsámson
2 km sugarú kör a 473833,54É 0214522,65K középpont körül
2500' (750 m) AMSL GND Polgári légijárművek számára.

Veszélyes légterek táblázata

LH–D1 Újdörögd
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
470003,14É 0172754,70K – 465633,16É 0172454,74K – 465543,17É 0172524,74K – 465603,18É 0172824,72K – 470003,15É 0173224,67K – 470003,14É 0172754,70K
FL145 (4400 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D2A Hajmáskér
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
470903,14É 0175624,44K – 470903,15É 0180054,40K – 471003,15É 0180354,38K – 471233,13É 0180654,34K – 471503,10É 0180154,37K – 471133,11É 0175554,43K – 470903,14É 0175624,44K
FL245 (7450 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D2B Várpalota
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
471623,21É 0181254,33K – 471533,10É 0180324,35K – 471233,13É 0180654,34K – 471233,16É 0181454,28K – 471503,14É 0181654,25K – 471623,21É 0181254,33K
FL300 (9150 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D3 Tatárszentgyörgy
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
470933,33É 0190853,89K – 470523,41É 0192553,79K – 470643,40É 0192653,77K – 471303,31É 0191233,84K – 470933,33É 0190853,89K
FL300 (9150 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D5 Nagykanizsa
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
462803,34É 0165355,11K – 462803,35É 0165655,08K – 463103,32É 0165755,06K – 463103,32É 0165555,08K – 462803,34É 0165355,11K
7500' (2300 m) AMSL GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D6 Pécsvárad
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
461303,66É 0182154,45K – 461003,69É 0182254,45K – 461043,69É 0182524,43K – 461333,66É 0182334,44K – 461303,66É 0182154,45K
5300' (1600 m) AMSL GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D9 Egervölgy
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
470902,99É 0170124,87K – 470733,53É 0165425,20K – 470603,54É 0165325,21K – 470603,02É 0170124,88K – 470902,99É 0170124,87K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D10 Kiskunhalas
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
463103,66É 0192853,93K – 462903,67É 0192853,94K – 462843,68É 0193253,91K – 463103,67É 0193053,92K – 463103,66É 0192853,93K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között,
LH–D11 Dóc
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
462803,76É 0200553,71K – 462703,77É 0200623,71K – 462803,77É 0201023,68K – 462923,76É 0200933,68K – 462803,76É 0200553,71K
7500' (2300 m) AMSL GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D13 Ófehértó
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
475603,47É 0220252,42K – 475333,49É 0220552,42K – 475603,48É 0220822,39K – 475603,47É 0220252,42K
7500' (2300 m) AMSL GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D14 Hajdúhadház
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
474103,51É 0214052,66K – 474003,53É 0214622,64K – 474303,51É 0214552,62K – 474303,50É 0214222,64K – 474103,51É 0214052,66K
10500' (3200 m) AMSL GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D15 Egerbakta
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
475633,16É 0201753,07K – 475633,17É 0201953,06K – 475903,15É 0201923,48K – 480003,13É 0201623,06K – 475633,16É 0201753,07K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D16 Izbég
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
474233,03É 0190023,74K – 474233,02É 0185653,77K – 474033,04É 0185823,77K – 474233,03É 0190023,74K
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D17 Győrszentiván
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
474303,80É 0174554,33K – 474102,82É 0174554,35K – 474202,83É 0175154,29K – 474342,80É 0174854,31K – 474303,80É 0174554,33K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D18 Csorna/Akasztó
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
464133,55É 0191154,01K – 464403,53É 0190824,02K – 463633,58É 0190824,05K – 463403,61É 0191154,03K – 464133,55É 0191154,01K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D19B Nagyoroszi
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
480132,85É 0185253,66K – 475542,88É 0184623,76K – 475302,93É 0185553,70K – 475502,93É 0190153,64K – 480002,90É 0190453,58K – 480333,87É 0190253,57K – 480132,85É 0185253,66K
FL265 (8100 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D21 Szomód
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
474102,93É 0182154,08K – 473802,96É 0182554,04K – 474202,93É 0182624,01K – 474232,92É 0182254,04K – 474102,93É 0182154,08K
10500' (3200 m) AMSL GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D22A Nádudvar
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
473243,45É 0205553,00K – 472003,54É 0205553,09K – 472203,58É 0211452,96K – 473503,47É 0210852,90K – 473243,45É 0205553,00K
FL340 (10300 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D22B Nádudvar
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
472303,50É 0204953,11K – 472123,55É 0210243,04K – 473503,47É 0210852,90K – 473243,45É 0205553,00K – 472303,50É 0204953,11K
FL145 (4400 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D23 Tapolca
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
465533,16É 0172154,77K – 465203,20É 0172124,79K – 465333,19É 0172424,76K – 465533,17É 0172354,75K – 465533,16É 0172154,77K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D24 Sántos
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
462133,54É 0175054,67K – 461803,56É 0174954,69K – 461833,56É 0175224,67K – 462033,55É 0175224,66K – 462133,54É 0175054,67K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D263800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D27 Cserebökény
3 km sugarú kör a 464403,72É 0202953,48K középpont körül határolt terület.
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D29 Püspökszilágy
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
474533,07É 0192053,56K – 474803,03É 0191453,59K – 474703,03É 0191253,62K – 474533,07É 0192053,56K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D30 Érd
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
472633,12É 0184453,97K – 472403,15É 0184853,95K – 472703,13É 0184753,94K – 472703,12É 0184623,95K 472633,12É 0184453,97K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D33 Állampuszta
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
464203,53É 0190124,08K – 463903,55É 0190424,07K – 464103,55É 0190954,02K – 464433,52É 0190624,03K – 464203,53É 0190124,08K
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D34 Márianosztra
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
475602,89É 0184953,73K – 475302,19É 0184553,78K – 475202,93É 0185153,74K – 475302,93É 0185553,70K – 475602,90É 0185353,70K – 475602,89É 0184953,73K
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D35 Digép
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
475833,17É 0202523,01K – 475803,19É 0202952,98K – 480103,20É 0204052,89K – 480433,18É 0204252,85K – 480303,15É 0203122,93K – 475833,17É 0202523,01K
FL340 (10300 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D36A Hajmáskér
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
470743,13É 0174824,51K – 470903,14É 0175624,44K – 471103,15É 0180654,35K – 471503,10É 0180154,37K – 471633,07É 0175754,39K – 471403,06É 0174654,49K – 470743,13É 0174824,51K
FL145 (4400 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D36B Várpalota
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
471003,15É 0180354,38K – 470933,20É 0181924,26K – 471933,10É 0181654,23K – 471833,06É 0175954,36K – 471003,15É 0180354,38K
FL145 (4400 m STD) GND Lőtér. 
Üzemidő NOTAM szerint.
LH–D37 Simontornya
A következő koordinátákat összekötő vonalak által határolt terület: 
464503,44É 0183224,28K – 464203,46É 0183054,30K – 464333,45É 0183354,27K – 464503,44É 0183224,28K
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D38 Pákozd
2 km sugarú kör a 471433,19É 0183114,14K középpont körül
3800' (1100 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D39 Cigánd
2 km sugarú kör a 481703,31É 0215422,34K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D50 Harka
2 km sugarú kör a 473902,67É 0163354,94K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D51 Újrónafő
2 km sugarú kör a 474802,66É 0171254,57K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D52 Kőszeg
2 km sugarú kör a 472332,81É 0163455,13K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D53 Nádasd
2 km sugarú kör a 475903,02É 0163455,13K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D54 Siklós
2 km sugarú kör a 455003,83É 0181554,59K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0400 LT– péntek 2200 LT között.
LH–D55 Szügy
2 km sugarú kör a 480402,92É 0191953,43K középpont körül
2300' (700 m) AMSL GND Lőtér. 
Hétfő 0600 LT– péntek 2200 LT között.

Fontos fogalmak


AIS (Aeronautical Information Service): légiforgalmi tájékoztató szolgálat, a légiforgalom biztonsága, rendszeressége és hatékonysága szempontjából szükséges tájékoztatások nyújtása;

AMC (Airspace Management Cell): a légtérgazdálkodó csoport jelölésére használt rövidítés;

AMSL (Above Mean Sea Level): a közepes tengerszint feletti magasság jelölésére használt rövidítés;

ARP (Aerodrome Reference Point): repül?tér vonatkozási pont jelölésére használt rövidítés.

ATC ( Automatic Terminal Control )

ATS (Air Traffic Services): légiforgalmi szolgálat; gy?jt?fogalom, amely jelenthet repüléstájékoztató szolgálatot, repül?téri repüléstájékoztató szolgálatot, riasztó szolgálatot, légiforgalmi irányító szolgálatot, körzeti irányító szolgálatot, bevezet? irányító szolgálatot és repül?téri irányító szolgálatot;

ATS jelent?pont: meghatározott földrajzi hely, amelyhez viszonyítva a légijárm? helyzetét jelenteni lehet;

ATS útvonal: a légiforgalom lebonyolítására kijelölt útvonal, amelyet a légiforgalmi szolgálatok ellátása érdekében határoztak meg. Az "ATS útvonal" kifejezés légifolyosó, ellen?rzött vagy nem ellen?rzött útvonal, érkezési vagy indulási útvonal stb. jelzésére egyaránt használható;

ATZ (Aerodrome Traffic Zone): a repül?téri forgalmi körzet, nem ellen?rzött repül?tér körül a repül?téri forgalom védelme érdekében kijelölt meghatározott kiterjedés? légtér;

Budapest FIR (Budapest Repüléstájékoztató Körzet): a Magyar Köztársaság államhatára által körbezárt terület, amelyen belül 14 000 m STD magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak;

CTA (Control Area): irányítói körzet a földfelszín feletti meghatározott magasságtól felfelé terjed? ellen?rzött légtér;

CTR (Aerodrome Control Zone): a polgári repül?téri irányító körzet jelölésére használt rövidítés;

FIR (Flight Information Region): a repüléstájékoztató körzet jelölésére használt rövidítés;

FIS (Flight Information Service): a repüléstájékoztató szolgálat jelölésére használt rövidítés;

GND: földfelszín jelölésére használatos rövidítés;

HHH: Hármas Határ Hegy, A M?egyetemi Sportrepül? Egyesület sportrepül?terének nem hivatalos rövidítése

IAS (Indicated Air Speed): m?szer szerinti sebesség jelölésére használt rövidítés;

ICAO (International Civil Aviation Organization): Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, az ENSZ szakosított intézménye jelölésére használt rövidítés;

IFR (Instrument Flight Rules): a m?szeres repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

illetékes légiforgalmi szolgálati egység: kijelölt légtérben légiforgalmi szolgálatok ellátására kijelölt egység;

katonai légiforgalmi irányító egység: gy?jt?fogalom, amely jelenthet katonai közelkörzeti irányító egységet, katonai bevezet? irányító egységet vagy katonai repül?téri irányító tornyot;

légiforgalmi szolgálati egység: gy?jt?fogalom, amely jelenthet légiforgalmi irányító egységet, repüléstájékoztató egységet vagy légiforgalmi szolgálatok bejelent? irodáját;

LRI-AMC: a Légiforgalmi és Repül?téri Igazgatóság légtérgazdálkodó csoportjának jelölésére használt rövidítés;

MCTR (Military Aerodrome Control Zone): a katonai repül?téri irányító körzet jelölésére használt rövidítés;

MTMA (Military Terminal Control Area): a katonai közelkörzeti irányítói körzet jelölésére használt rövidítés;

NOTAM: bármely légiforgalmi berendezés, szolgálat, eljárás létesítésér?l, állapotáról, változásáról vagy veszély fennállásáról szóló értesítés, amelynek idejében való ismerete elengedhetetlenül szükséges a repülésben érdekelt személyzet részére;

STD (Standard): 1013,25 hPa légnyomásszint szerinti repülési magasság jelölésére használt rövidítés;

TIZ (Traffic Information Zone): forgalmi tájékoztató körzet, az a nem ellen?rzött repül?terek körül kijelölt meghatározott méret? légtér, amelyben a repülések számára a repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az érintett repül?tér repül?téri repüléstájékoztató egysége nyújtja;

TMA (Terminal Control Area): közelkörzeti irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repül?tér közelében, rendszerint ATS útvonalak találkozásánál létesítettek;

TSA (Temporary Segregated Area): az id?szakosan korlátozott légtér jelölésére használt rövidítés;

UTC (Coordinated Universal Time): egyeztetett egyetemes világid? jelölésére használt rövidítés;

VFR (Visual Flight Rules): a látva repülési szabályok jelölésére használt rövidítés;

WGS/84 (World Geodetic System '84): az 1984-ben elfogadott világméret? geodéziai referencia-rendszer jelölésére használt rövidítés.

Ismétlő kérdések

Milyen dokumentumok szükségesek a repüléshez?

Honnan kapunk lajstromszámot?

Mikor üzemel a katonai légtér?


Időjárás

Felhőkép

Széltérkép

Kiemelt partnereink